Så gör du för att samla ihop dina lån

Att låna är ett mycket bra sätt att finansiera olika livsprojekt vid de tidpunkter då du inte har egna medel att finansiera dessa projekt. Den vanligaste typen av lån är för att köpa bostad men det är också mycket vanligt att låna för andra typer av projekt som till exempel semesterresor, bilköp, elektronik, vitvaror, utbildning och mycket annat.

Privatlån

Den senare typen av lån kallas ofta för privatlån och som det hörs på namnet är det lån som tas för privata ändamål men det förstås också att de tas med en privatperson som säkerhet, inte fast eller lös egendom. De privata lånen kan ofta vara väldigt lätta att ta. Du kan ansöka om privatlån online när som helst under veckan – dag och natt, du får besked direkt och du får ofta pengarna utbetalda direkt. Fördelarna med privatlån är alltså många jämfört med att ta lån för ett bostadsköp.

Nackdelarna med privatlån jämfört med bostadslån är att kostnaden för privatlån ofta är mycket högre. Eftersom privatlånen inte har den säkerhet i botten som en bostad är får låntagaren betala en premie och den premien kan ofta vara ganska stor, särskilt på mindre lån där den effektiva räntan på grund av alla administrativa avgifter som påförs kan bli väldigt hög.

För vissa personer som är mer känslomässigt lagda är privatlånen också en frestelse som kan bli svår att hantera om personen ifråga tar flera privatlån under kort tid och inte klarar av att betala tillbaka dem.

Lånefällan

Om en person har samlat på sig en mängd olika privatlån som alla löper med både hög nominell ränta och höga administrativa avgifter samt en kort amorteringstid finns risken att hamna på efterkälken med betalningarna och det som händer då är att än fler avgifter påförs och då är det lätt hänt att låntagaren löser krisen med ännu ett privatlån för att täcka de löpande kostnaderna. Men det sättet att hantera problemet på är väldigt kortsiktigt och kommer i längden med största sannolikhet bara att förvärra problemet.

Denna fälla är det lätt hänt att gå i för en person som till en början bara vill göra en bra affär och sedan ännu en och då inte tänker sig för utan har tagit på sig åtaganden som kan vara väldigt svåra att ta sig ur.

Olika typer av privatlån

Det finns en mängd olika privatlån på marknaden och de ges av en mängd olika kreditinstitut och också av traditionella banker. Vissa av dessa kreditinstitut lockar med väldigt låga nominella räntor och långa avbetalningstider men när det väl kommer till kritan visar det sig att lånet kostar mycket mer än vad du först trodde. Detta kan bero på att de avgifter som du påförs är höga jämfört med lånets storlek och att den effektiva räntan därför blir väldigt hög. Det är också så att det som framstår som ett mycket generöst villkor, att amortera väldigt långsamt eller inte alls, egentligen bara är ett sätt för kreditinstitutet att hålla dig kvar som betalare av räntor och avgifter. Genom att du inte tvingas amortera finns det utrymme för dig att ta ett högre lån och det finns också utrymme för dig att betala en högre effektiv ränta. Båda dessa faktorer är i längden mycket negativa för dig eftersom du kommer att få betala långt mer totalt sätt än vad som skulle bli fallet om du betalar av lånet snabbt istället.

Det är avgifterna det handlar om

En av anledningarna det är så problematiskt med att ha flera lån är att avgifterna för smslånet, alltså inte den nominella räntan, är ungefär lika stora hos en och samma långivare oberoende på hur mycket du lånar. På ett litet lån kan därför skillnaden mellan den nominella och effektiva räntan vara väldigt stor.

När en person hamnar i en lånefälla är det ofta så att det finns en mängd lån i portföljen. Dessa lån har ofta tagits spontant av en person som kanske inte är så väl insatt i ekonomiska frågor och som kanske ofta agerar känslomässigt när det gäller köp. Samma person kanske också har en tendens att lösa ett problem genom att ta ännu ett lån vilket bara ökar hastigheten i den nedåtgående spiralen.

Avgifterna som löper på varje enskilt lån är alltså en av bovarna i dramat men det finns sätt att hantera detta på.

Nominella räntor

Den andra delen av kostnaden för lån, den som inte är avgifter, kallas för nominell ränta. Den nominella räntan är kopplad till Riksbankens styrränta vilket är den ränta banker och kreditinstitut lånar för. Nu är det emellertid så att många gånger är den ränta kreditinstitut tar ut av dig snarare frikopplad från än kopplad till Riksbankens ränta.

Om du tar ett litet lån så kan den nominella räntan bli en än större bov för du kanske inte alls bryr dig om en relativt hög ränta på vad som är ett väldigt litet lån. 15 procent på ett lån på 10,000 kronor är bara 150 kronor i månaden och det är inte mycket tänker du. Men på en skuld som är tio gånger större är räntan helt plötsligt 1,500 kronor per månad och då börjar det svida, särskilt som anledningen till att du hamnat på det lånebeloppet är att du lånat hos flera andra kreditinstitut också för att täcka för kostnaden på det första lånet som nu skenat iväg i storlek.

Ackumulerad ränta – ränta på räntan

Varför kan då lån skena iväg i storlek? Jo, det är så att många gånger kan du låta en ränta rulla vidare så att den läggs till din skuld istället för att du betalar vare sig ränta eller amorterar på lånet varje månad. Det som händer då är att de 15 procenten ganska snabbt kan växa och tillsammans med det lånade beloppet bli en ganska stor börda för dig och din familj. Det är vad som ibland händer när människor är oförsiktiga med sina kreditkort. Om man under det att skulden växer fortsätter att spendera friskt blir det senare väldigt svårt att bryta mönstret.

Konsumtionsmönster

Att du lånar pengar och tappar kontrollen beror också på att du lagt dig till med ett konsumtionsmönster som är mer än vad dina inkomster klarar av. Det innebär att du måste bryta ditt konsumtionsmönster också för att klara upp din situation. Det bästa sättet att ändra konsumtionsmönster är ofta att klippa tvärt av. Sluta helt enkelt att handla, klipp kreditkorten, lämna tillbaka produkter du köpt på kredit, betala av de dyraste krediterna först.

Samla dina lån

Den effektiva räntan kan sänkas väsentligt med ett större lån istället för många små. Nu när vi börjar diskutera återbetalning av dyra krediter så ska vi titta närmare på en av de bästa lösningarna för att bryta en negativ skuldspiral och det är att ta ett lån för att kontrollera alla de andra. Ett härskarlån skulle man kunna kalla det.

Nominella räntan

Det första som ska göras är en genomgång av de nominella räntorna som de olika kreditinstituten erbjuder. Här gäller det för dig att vara strikt rationell. Det är den lägsta räntan du ska leta efter i denna fas. Gör en lista på de handfull kreditinstitut och banker som erbjuder dig den lägsta nominella räntan.

Avgifterna

När du listat de kreditinstitut och banker som erbjuder dig en låg nominell ränta ska du gå igenom avgifterna som olika kreditinstitut och banker har på sina lån och lista dem efter storlek. När du är klar med denna lista har du alltså två listor, en med de olika kreditinstitut och banker som erbjuder den lägsta nominella räntan och en annan lista med de som har de lägsta avgifterna.

Effektiva räntan

Nu ska du jämföra dina två listor. Finns det någon bank eller något kreditinstitut som är med på båda listorna? Det är vår vinnare i den här jämförelsen. Det är där du kan hitta den optimala kombinationen av nominell ränta och avgifter. Det är det som kallas effektiv ränta och det är den kostnaden som du faktiskt har för dina lån.

Samla lånen

När du hittat den bank eller det kreditinstitut som har de bästa villkoren ska du ansöka om ett samla lån hos dem. Du ska anmäla till dem att du avser att ta detta lån för att betala av alla dina tidigare lån. Genom att du anmäler detta vet banken eller kreditinstitutet att du inte avser att öka dina skulder utan bara avser att förbättra dina totala villkor. Med bara en uppsättning avgifter att betala per månad och med en lägre nominell ränta bör du nu ha ordnat det för dig så att du spar en hel del pengar per månad jämfört med din tidigare situation.

Amortera aggressivt

Slutligen bör du begära att få amortera på det nya lånet och du ska försöka amortera så snabbt du kan. Genom att binda upp dig för en amorteringsplan gör du det svårt för dig själv att ta nya skulder utan dina inkomster kommer nu istället att gå till att ta dig ur den fälla du skapade för dig själv.

Lämna en kommentar