Så hanterar du ekonomiska svårigheter

Ekonomiska svårigheter kan komma plötsligt. Kanske har du förlorat ditt jobb, kanske har en investering slagit fel, skulderna har blivit för stora eller också är det bara för mycket månad kvar i slutet av pengarna. Ekonomiska svårigheter kännetecknas av att du har större utgifter än inkomster. Egentligen redan när de är lika stora eller bara nära varandra. Har du inget överskott, kan du nämligen inte lägga något åt sidan till en framtida buffert.

Det som är viktigt när du inser hur illa det står till, är att du så fort som möjligt släpper tanken på katastrof och istället lägger en hållbar plan, för hur du tar dig ur svårigheterna.

Steg ett, var ärlig.

Absolut första steg är att se i ögonen hur du hamnat här. Har du förlorat jobbet är det ju ganska uppenbart, men rör det sig om växande skulder eller liknande kan det vara dags att se över din livsstil. Gå igenom dina bankkonton ett år tillbaka och se hur du hamnat här. En viktig detalj i sammanhanget är om du lever i en relation, med gemensam ekonomi. Då kan du inte gå igenom våra punkter på egen hand. Gemensam ekonomi kräver gemensam planering. Och det säger sig självt, om inte ni är helt överens om hur ni tar er ur dessa svårigheter, kommer det inte att lyckas helt enkelt.

Lever du i ett förhållande där ni inte har gemensam ekonomi, måste du ändå delge din partner dina planer. Att ta sig ur ekonomiska svårigheter kan kräva en del. Kanske du inte behöver din partners support, men ändrade vanor kan kräva en förklaring.

Har du barn i din familj, kan det även vara på sin plats att involvera de äldre barnen. Ändrade ekonomiska villkor påverkar dem och en ärlig förklaring kan vara alpha och omega, för en bevarad familjefrid.

Steg två, planera

Gör en lista. Största utmaningen överst. Det är den som är viktigast att hitta en lösning på. Sedan rangordnar du neråt. Har du förlorat jobbet, ligger detta överst. Eftersom du förhoppningsvist är försäkrad är du säker på att kunna betala en viktig utgift som hyran. Det är därför inte denna som kommer in som tvåa, utan här kan det vara andra utgifter som är mera preserande att få ur världen. Tänk igenom det ordentligt. Hur illa är det? Vad kommer att fungera och vad måste tas hand om?

Kom ihåg att du inte behöver fixa allt på en gång. Det är därför du gör en prioriterad lista, där du tar det viktigaste först, till exempel att betala av en stor skuld eller att hitta ett nytt jobb. Resten av dina ekonomiska svårigheter kommer att bli lättare att lösa, när väl de stora är borta.

När du väl har identifierat och prioriterat dina ekonomiska problem, försök att sätta ett datum för när varje problem ska vara löst. Kom ihåg att detta är en målsättning du sätter för dig själv, inte för någon annan. Om du till exempel ger dig själv fram till slutet av månaden för att hitta ett jobb, så hjälper det dig med att ta fram en realistisk plan på vad du måste göra för att uppnå detta.

Om ditt mål är att betala av din största skuld inom två år, så ger detta dig en solklar bild på hur mycket du måste betala varje månad för att lyckas med detta. Och när du har den vetskapen, är det också lättare att ta ställning till ev. andra förändringar du måste ta till för att lyckas. Nu när du har prioriterat dina ekonomiska problem och fastställt måldatum för var och en, bör du alltså kunna lägga en plan för att lösa dessa problem.

Om problemet är skulder

Granska dina skulder. Om problemet är att du inte kan betala din skuld, kan du försöka skapa en ny återbetalningsplan med din långivare. Har du tur föredrar de att ge dig mer tid att betala tillbaka din skuld, framför att de måste gå vidare med indrivning. Ring dem, boka ett möte och red ut det.

Om det istället är så att du har flera småskulder som hopat upp sig, är det inte riktigt lika enkelt. Även om du lyckas ändra avbetalningen med dem allihop, är det förödande för din ekonomi att betala ränta på varje skuld. I det här fallet kan det faktiskt vara en fördel att ta ett nytt lån. Om du kan hitta en långivare med fördelaktiga villkor (titta på räntan), kan det vara en riktigt bra idé att samla lånen. Det innebär att du tar ett större lån och betalar alla småskulderna med detta. Nu har du bara ett lån och därmed bara en ränta. Det som är viktigt är att du har fått till stånd en avbetalningsplan, som du klarar av. Om inte, är du snart i samma situation igen.

Lägg upp en budget.

En budget hjälper dig att spåra dina utgifter, så att du kan se exakt var dina pengar tar vägen och, inte minst, vad du har råd med. Har du gjort detta innan du lagt upp nya återbetalningsplaner, ska det inta vara några problem att hålla dessa.

Du kan även använda din budget till att identifiera dina månatliga transaktioner. När du ser exakt vad du använder dina pengar på, blir det lättare att se var du kan dra ner.  När du undersöker dina utgifter (mat, levnadskostnader, bil, underhållning etc.) försöker du hitta områden där du kan spara. Om du äter ute på lunchen, kan du spara en slant på att ta med lunchlåda hemifrån istället. Både musik och böcker går att låna på bibliotek istället för att köpa. Dyra tidningsabonnemang kan ställas i bero. Titta igenom din budget och bedöm själv var det är enklast för dig att dra in.

Steg tre, håll dig till din budget.

När du har skapat en månadsbudget för dina utgifter, är nästa steg att hålla budgeten.  Det här är mycket lättare om du noga följer dina utgifter. Logga in på din nätbank en gång i veckan, och se hur det ser ut. I början använder du detta till att justera budgeten. Gör de ändringar som behövs om du upptäcker att du har satt en budgetpost för hög eller för låg. Om en post springer i väg är det dags att dra i nödbromsen.

Fortsätt att dra ner kostnaderna där du kan. Efter några veckor eller månader med noggrann budgetering, granskar du dina utgifter igen. Nu kan du fundera pånytt och se om det kommit fram nya områden du kan spara. Tänk på att en gratis tur i parken är billigare än t ex biobesök. Många telesällskap överbjuder varandra med spännande erbjudanden, men du kan även spara pengar på att välja bort funktioner eller tjänster som du inte använder.

Kom igen om du gör bort dig. Alla kommer att gå något över budgeten någon gång. Om du av någon anledning går över budgeten, får du att spara mer följande vecka eller månad för att kompensera för vad du använde. Så länge du klarar av det, är det inte någon katastrof.

Steg fyra, be om hjälp och stöd

Det är inte alltid lätt att hålla en målsättning, det vet alla som börjat träna, försökt sluta röka osv. och det gäller även att lägga om ekonomiska vanor. Det är betydligt lättare om någon vet om, vad man försöker uppnå. Vi förslår inte någon app som lägger ut dina framsteg på sociala media, men däremot en person du litar på och respekterar. Har du en partner som är med i den här planen, kan ni hjälpa varandra. Prata med varandra om vad som är svårt. Fira ihop när ni når några milstolpar. Är du ensam i den här sitsen kan det vara en riktigt bra ide att involvera någon annan.  Låt denna person veta om dina ekonomiska mål, vilka steg du tar för att komma ur ekonomiska problem och ditt tidsperspektiv för att göra det. Ring denna person regelbundet (veckovis eller månadsvis) för att prata om hur dina planer går.

Var inte rädd för mer extrema alternativ, om det behövs. Om du har genomfört bra åtgärder och ändrat vanor men fortfarande inte ser någon förbättring, kan det vara dags att vidta ytterligare åtgärder. För professionell hjälp kan du gå till en skuldrådgivare och få hjälp till skuldsanering

Absolut sista utvägen är personlig konkurs. Så långt hoppas vi inte det går.

Steg fem, ändra dina vanor

  • Lönedag: betala dina skulder först.
  • Tänk logiskt om varje köp du gör.
    • Behöver du det verkligen?
    • Undersök var du får bästa pris.
  • Skaffa dig en buffert på ett sparkonto så att du snabbt kan få tillgång till pengar om du stöter på ekonomiska svårigheter igen.

Steg sex, skaffa dig ett bra kreditvärde.

Grunden för ekonomisk hälsa är ett bra kreditvärde. Det kan hjälpa dig med allt från att få bättre räntor på hus- eller billån till ett bättre kreditkort med högre gränser eller fler förmåner. Dessutom ger ett bra kreditvärde dig möjlighet att låna med låg ränta, om du ändå stöter på ekonomiska problem igen.

Lämna en kommentar